Co je to logomanuál a proč je dobré ho mít

18. 9. 2020

Logo je nedílnou součástí značky, pomáhá zákazníkům si zapamatovat značku, snadno si ji spojit s Vaším logem a mohou se s ním sami identifikovat. Důležitou součástí tvorby loga je logomanuál.

 

Co je logomanuál?

Logomanuál je dokument, který definuje pravidla pro práci s logem. Stanovuje jednotnou firemní podobu a obsahuje důležité informace pro dodavatele služeb, kteří budou používat vaše logo. Definuje základní varianty loga a jejich použití, barevnost, písmo a všechny možnosti použití loga.

Pravidla pro použití loga - logomanuál

Proč je dobré ho mít?

 

Při každé nové zakázce, ať už se jedná o grafické studio či reklamní společnost, je potřeba jim předat informace k práci s logem, aby nedocházelo k nevhodnému použití. Díky logomanuálu není nutné při každé nové zakázce specifikovat, jak s logem zacházet. A tak tento dokument šetří čas, jak firmě, tak i grafikům a externím dodavatelům. Cílem logomanuálu je zajistit určitou jednotnost na všech firemních dokumentech. Tím také pomáhá k vytvoření jednotnému firemního stylu a udržuje shodné povědomí o značce mezi zákazníky.

Logomanuál - definice firemních barev

Co obsahuje logomanuál?

 

Obsahuje pravidla pro manipulaci s logem a ukazuje, jaké varianty loga jsou přípustné a jaké ne. Stanovuje také velikost ochranného prostoru kolem loga a související grafické požadavky na všechny materiály a dokumenty, které logo používají.

 • Definice firemních barev
  Specifikuje barvy použité v logu pro různá použití. Také může obsahovat doplňkové barvy, se kterými lze kombinovat logo.
 • Použité písmo
  Definuje použité písmo a případně doplňkové písmo.
 • Ochranná zóna loga
  Je nutné stanovit a dodržovat ochranou zónu loga, aby nedošlo k jejímu narušení. Ta určuje velikost prostoru kolem loga, do kterého nesmí zasahovat žádné cizí prvky.
Logomanuál - ochranná zóna loga
 • Minimální velikost
  Určuje nejmenší velikost loga pro tisk a použití na obrazovce. Použití menší velikosti může vést ke snížení její čitelnosti.
 • Základní varianta loga
  Součástí dokumentu je, jak barevná varianta, tak i černobílá varianta loga, která se například využívá při černobílém tisku či při tvorbě razítek.
Logomanuál - varianty loga
 • Inverzní varianta loga
  K základním variantám loga jsou navrženy i inverzní varianty, které jsou zapotřebí pro případy, když je logo potřeba využít na tmavých podkladech při zachování dobré čitelnosti.
Logomanuál - inverzní varianta loga
 • Ukázky použití
  Dokument uvádí ukázky, jak vhodně používat logo na různých pozadích.
 • Ukázky zakázaného použití
  Tato část logomanuálu znázorňuje příklady některých zakázaných variant při použití loga, aby nedocházelo k pozměnění loga například reklamní agenturou či externími dodavateli
Ukázky zakázaného použití loga

Rozšířené manuály mohou dále například obsahovat:

 • Symboliku loga
 • Rozkreslení loga
 • Použití na propagačních a firemních tiskovinách, reklamních předmětech, polepech aut, webu apd.