Jak postupujeme při tvorbě webových textů? Aneb, aby texty prodávaly!

Jakou úlohu plní webové texty?

Již v minulých článcích jsme zmiňovali, že obsah je králem internetu. Ruku v ruce s kvalitním a responzivním designem mají texty nezpochybnitelně důležitou roli. Odpovídají totiž na vyhledávání uživatelů, pomáhají řešit problém a poskytnou hledanou informaci. Také mají za úkol zaujmout a vyvolat touho po produktu nebo službě.

 

Správně napsané webové texty čtenáře nenuceně vyzvou k akci, a aniž by to sám plánoval, zboží má najednou v košíku a vesele vytahuje platební kartu. Protože on tu aku sekačku opravdu potřebuje, bez ní si život už ani nedokáže představit!

 

Kvalitně napsané webové texty ale také dokáží budovat dlouhodobý vztah se zákazníkem. Zejména v roli blogových článků, krátkých příspěvků nebo postů na sociálních sítích osloví vašeho zákazníka, komunikují s ním jeho řečí a zaujmou jeho pozornost.

 

Pokud čtenářům dodáte zajímavý obsah, budou se k vám rádi a s chutí vracet pro další a další rady, tipy, nápady nebo zajímavé postřehy. Díky webovým textům tak můžete budovat svou značku a být v neustálém povědomí potencionálních zákazníků.

 

Jak postupujeme při tvorbě textů?

Tvorba webových textů má několik fází, přičemž přesný postup je závislý na konkrétním projektu. Před samotnou tvorbou webu začínáme úvodní analýzou a seznámením s projektem klienta, následně pokračujeme na analýzu klíčových slov a postupně se tak dostáváme přes přípravu konceptu až k textování projektu.

 

Následují samozřejmě další nezbytné kroky jako je příprava designu, kódování, naplnění obsahem a SEO obsahu.

 

Připravené a zoptimalizované texty ještě finálně zkontroluje sám zákazník, a po schválení putují k vložení na webové stránky. Dále provádíme pravidelný monitoring a analýzu již hotových textů a optimalizujeme je.

 

Co potřebujeme od vás?

Především na začátku samotné tvorby textů hraje klient velmi významnou roli. Samozřejmě i v průběhu se podílí na kontrole textů a zpětné vazbě k textům. Ale právě na samotném počátku má za úkol předat textaři to nejdůležitější – své know how. Aby copywriter mohl na webové stránky připravit kvalitní, originální a úderné texty, potřebuje od klienta získat dostatek informací o jeho službě či produktu. Textař v tomto případě vlastně zastává roli žáka, kdy se od klienta dozvídá, jak jeho služba funguje. Ptá se ho, proč tuto službu klient vytvořil, na koho cílí, komu a jak může pomoci, a jaké má konkurenční výhody. Dotazuje se ale také na klientovu konkurenci, jaké spatřuje ve své službě nevýhody nebo co by bylo možné vylepšit. To ne z toho důvodu, že chce do textů napsat negativa o klientově produktu nebo službě, ale protože potřebuje získat jasný a ucelený pohled na celou problematiku a texty připravit tak, aby přesně odpovídaly na požadavky zákazníků.

 

Textař může – ale ani nemusí – tématu rozumět. Vše potřebné se dozví od klienta a profesionálním, ale současně pro čtenáře pochopitelným způsobem tyto informace předá do spárů internetu. Navíc jim dodá na čtivosti a přetvoří je na texty prodejní. Tak, aby čtenáře zaujaly a přiměly je k akci – ke koupi produktu, rezervaci akce, objednání služby. Zcela přirozeným a nevnuceným způsobem.

 

Copywriter může také navrhnout wireframe webové stránky a určit, kde a jak budou texty umístěné. U některých projektů může být postup opačný, tedy že textař připravuje texty do polí připravených od webdesignera.

Wireframe budoucího webu

Cílem textů na webu je dodat zákazníkovi informaci, kterou hledá, a předat mu ji hned a jasným způsobem.

 

Na co se vás bude copywriter ptát?

  • Pro koho bude texty psát – kdo je cílový zákazník?
  • Podle jakých klíčových slov vás lidé vyhledávají?
  • Jaký styl komunikace vaše firma používá – příp. jak vaši zákazníci komunikují
  • Jaké jsou největší výhody vaší služby/produktu?
  • Kdo je vaší největší konkurencí?

 

Jaké podklady dodat copywriterovi?

Aby textař lépe pochopil váš byznys, kromě odpovědí na dotazy mu určitě pomohou od vás dodané podklady – může se jednat o texty z původního webu, propagační materiály, katalogy, newslettery. Čím více se toho od vás copywriter dozví, tím lepší a kvalitnější texty může napsat.